Friday, October 27, 2017

3- TIN TỨC TRAO NHAU : ( PHẦN XI – XIN ĐỌC TIẾP : )

      

 3- TIN TỨC TRAO NHAU : ( PHẦN XI – XIN ĐỌC TIẾP : )


****


Ghenesaret Chúa vừa lại
Thiên hạ mang nhiều bịnh tới, xin Ngài
Cứu ! Ai tin, Chúa cho khỏi
Nhiều người tin Chúa ! Con Trời hiện thân
( Ngày 28-10-17 )
****
Mỗi người có cuộc sống riêng
Tự lo liệu ! Tránh làm phiền tới ai
Vui, buồn dâng phó Chúa Trời
Thảnh thơi sống ! Đợi Chúa vời ra đi !
( Ngày 29-10-17 )
****
Có người sống trong xe hơi
Di chuyển khắp chốn ! Họ vui một mình
Ở nhà thong thả, an bình
Chẳng gì lo lắng ! Số mình sướng hơn !
( Ngày 30-10-17 )
****
Biệt phái hỏi Chúa : tại sao
Ăn phải rửa tay ! Tông đồ không giữ ?
Chúa bảo : Cần là tâm tư
Linh hồn trong sạch, phải giữ hơn nhiều
Các ông bầy đặt đủ điều
Bắt dân giữ ! Còn Tin yêu, phớt lờ ?
( Ngày 31-10-17 )
****
Muốn làm đầu ? Điều rất cần :
Công bằng, thu thập lời bàn xung quanh
Biết chọn, rồi đem thi hành
Quyết tâm theo đuổi ! Đạt thành mới thôi .
( Ngày 1-11-17 )
****
Ở đời, sống phải thành tâm
Giúp người, kính Chúa ! Tà tâm tránh làm
Đua đòi, mê đắm, giant ham ..
Ta cần dứt bỏ ! Giữ tâm ngay lành .
( Ngày 2-11-17 )
****
Không rửa tay, ăn đâu dơ
Những gì ẩn chứa, quanh co trong lòng
Mới là điều xấu ? Sao không giữ ?
Lũ bay, che dấu, giả hình !
Sẽ bị án phạt, cực hình kiếp sau !
( Ngày 3-11-17 )
****
Chỉ mình Chúa, có quyền tha
Tình Người thương mến chúng ta tuyệt cùng !
Ai tin ! Chạy lại tôn sùng
Chúa tha hết tội ! Trùng phùng kiếp sau ..
( Ngày 4-11-17 )
****
Thời này là của cháu con
Sống sao xứng đáng ! Chu toàn nghĩa nhân
Để không hối tiếc, ân hận
Lui vào dĩ vãng ! Nhường phần lớp sau ..
( Ngày 5-11-17 )
****
Kiếm tiền, ăn nghỉ, tìm vui !
Sống đời như vậy, để rồi về đâu ?
Khôn ngoan, tìm Đấng Nhiệm mầu
Để hưởng hạnh phúc, kiếp sau mới cần !
( Ngày 6-11-17 )
****
Sống rồi chết ! Chưa hết đâu
Hồn người : sống mãi về lâu về dài !
Tìm hiểu thấu ! Chưa một ai
Trừ Tạo Hóa, Đấng Quyền Uy Tột cùng
Hãy cố tìm kiếm, tôn sùng !!
( Ngày 7-11-17 )
****
Có bà ngoại đạo, xin Ngài
Chữa con gái, đang bị quỉ nhập vào
Chúa không chữa, bà kêu gào !
Bà vững tin ! Chúa ban cho như cầu ..
( Ngày 8-11-17 )
****
Đến bờ biển Galilê
Nhiều người : đau, yếu, đui què tới nơi
Chúa thương ! Cứu hết mọi người
Dân chúng ca tụng, Chúa Trời khắp nơi !
( Ngày 9-11-17 )
****
Chúa thương, cứu chữa mọi người
Vậy mà cũng bị người đời giết đi ?
Lòng vô ơn của con người ?
Thời nào cũng vậy !  Cầu Người đoái thương !
( Ngày 10-11-17 )
****
Sống theo thánh ý Chúa Trời
Thấy ngay hạnh phúc, cuộc đời riêng ta
Chẳng còn lo nghĩ gần xa !
Cái gì xảy tới ! Dâng Cha ! An lòng !
( Ngày 11-11-17 )
****
Các nhà khoa học, khôn ngoan
Có công : cảnh báo an toàn khắp nơi !
Còn mình sống chẳng lo chi !
Tin dâng mọi sự ! Chúa Trời, an tâm
 ( Ngày 12-11-17 )
****
Mỗi người, nghịch cảnh khác nhau ?
Vượt qua, bỏ cuộc, đương đầu, tiến xa ?
Tùy theo cách sống riêng ta
Tự mình chọn ! Còn kêu ca nỗi gì ?
( Ngày 13-11-17 )
****
Chẳng ai, có thể hại mình ?
Nếu không muốn ? Cứ lặng thinh, phớt lờ !
Thời gian xoa dịu, vô bờ
Buồn chi cho mệt ? Để giờ hưởng vui !
( Ngày 14-11-17 )
****


Tự lo ! Tránh : cậy, nhờ ai
Sống như vậy, luôn thải mái, thảnh thơi ?
Cần chi, bận tâm, nghĩ ngợi ?
Phó dâng Chúa ! Lo về Trời, an vui !
( Ngày 15-11-17 )
****
Có gì mà nphải nghĩ lo ?
Rông chơi, đâu thích, ghé vô hưởng liền
Miễn là dành túi chút tiền
Khi cần chi trả ! Chẳng phiền lụy ai !
( Ngày 16-11-17 )
****
Nghe em trách ! Thật nhẹ nhàng
Trình bầy tình ý, gòn gang, dễ thương !
Đọc thấy, thao thức, cảm thông
Tình cô thôn nữ, mênh mông, dịu hiềN !
( Ngày  17-11-17 )
****
Cha mong, quyết chí nơi con
Sống sao xứng đáng, sắt son, trung thành
Con yêu, cô” sống tốt lành
Kiên cường, vượt thắng ! Bước nhanh về Trời
( Ngày 18-11-17 )
****